Victims of Military abductions surfaced due to Writ of Amparo
Full text of the writ of Amparo can be found here

Printed copies available, email rbahaguejr [at] gmail [dot] com

Sunday, September 06, 2009

Reactivating Tek 4 d People blog

Matagal ng walang mga posts ako sa blog na ito. Ang blog na ito ay naging guide ng ilan sa kanilang pagdiskubre ng GNU/Linux at FOSS. Nagbigay ng mga how-to's na madaling masundan ng mga nagsisimulang i-explore ang kabilang mundo ng proprietary software.

Matapos ang matagal na pagtulog, magkakaroon ng malaking pagbabago ang Tek4dPeople blog. Ganun pa rin ang layunin. Ngunit mas aktibong paglalagay na ng content. Dito ko pagsasama-samahin ang mga posts na aking contribution sa CPU, SnT in a Box, at iba pa.

Dito rin mapupunta ang mga palagay hinggil sa gamit ng New Media para sa mga nasa non-profit sector.

May nais pa kayong makita rito? Bukas ako sa mga mungkahi.

Sunday, June 28, 2009

Liv Tyler pa rin. Yay. :-)
Test ping.fm post.
Congrats to Bayan USA and HabiArts. The presscon 2.0 is a success defendhumanrights stknp
Tapos na ang presscon. If only we have stable internet connection (bandwidth) it will be a lot better. defendhumanrights stknp