Victims of Military abductions surfaced due to Writ of Amparo
Full text of the writ of Amparo can be found here

Printed copies available, email rbahaguejr [at] gmail [dot] com

Tuesday, March 21, 2006

tl_PH on debian etch

Run the following sequence of commands:

1. dpkg-reconfigure locales. select tl_PH
2. locale-gen
3. exit console. relogin
4. test apt-get. you should have the similar messages via apt-get on commandline

----------------------------------------------------------------------------------

rick-dev:/home/rick# apt-get
apt 0.6.43.3 para sa linux i386 kinompile noong Feb 22 2006 10:26:06
Pag-gamit: apt-get [mga option] utos
apt-get [mga option] install|remove pkt1 [pkt2 ...]
apt-get [mga option] source pkt1 [pkt2 ...]

Ang apt-get ay payak na command line interface para sa pagkuha at
pag-instol ng mga pakete. Ang pinakamadalas na gamiting utos ay update
at install.

Mga utos:
update - Kunin ang bagong listahan ng mga pakete
upgrade - Gumawa ng upgrade
install - Mag-instol ng bagong mga pakete (pkt ay libc6 hindi libc6.deb)
remove - Mag-tanggal ng mga pakete
source - Kumuha ng arkibong source
build-dep - Magsaayos ng build-dependencies para sa mga paketeng source
dist-upgrade - Mag-upgrade ng pamudmod, basahin ang apt-get(8)
dselect-upgrade - Sundan ang mga pinili sa dselect
clean - Burahin ang mga nakuhang mga talaksang naka-arkibo
autoclean - Burahin ang mga lumang naka-arkibo na nakuhang mga talaksan
check - Tiyakin na walang mga sirang dependensiya

Mga option:
-h Itong tulong na ito.
-q Output na maaaring itala - walang indikator ng progreso
-qq Walang output maliban sa mga error
-d Kunin lamang - HINDI mag-instol o mag-buklat ng mga arkibo
-s Walang gagawin. Mag-simulate lamang ang pagkasunod-sunod.
-y Assume Yes to all queries and do not prompt
-f Subukang magpatuloy kung bigo ang pagsuri ng integridad
-m Subukang magpatuloy kung hindi mahanap ang mga arkibo
-u Ipakita rin ang listahan ng mga paketeng i-upgrade
-b Ibuo ang paketeng source matapos kunin ito
-V Ipakita ng buo ang bilang ng bersyon
-c=? Basahin itong talaksang pagkaayos
-o=? Itakda ang isang option ng pagkaayos, hal. -o dir::cache=/tmp
Basahin ang pahinang manwal ng apt-get(8), sources.list(5) at apt.conf(5)
para sa karagdagang impormasyon at mga option.
Ang APT na ito ay may Kapangyarihan Super Kalabaw.
rick-dev:/home/rick#

----------------------------------------------------------------------------------

No comments: