Victims of Military abductions surfaced due to Writ of Amparo
Full text of the writ of Amparo can be found here

Printed copies available, email rbahaguejr [at] gmail [dot] com

Saturday, July 14, 2007

FBI data mining programs target more than just terrorists, DOJ says

Sa isang report ng DOJ ng US, binanggit nila ang ilan pa sa mga data mining activities na ginagawa nila upang mahanap ang mga malamang ng mga terorista. Meron silang "System to Assess Risk initiative" kung saan nalalaman nila kung sino ang pangunahing tututukan based mula sa "terrorist standpoint". Ang "identity theft intelligence project " naman ang naglalayon na makita ang posibleng paggamit ng panlilinlang sa isang terrorist activity. Pag-susuri naman sa mga real estate transactions ang isa pang paraan nila upang makita ang "fraudulent housing transactions". Ang ilan pa ay pagsusuri sa mga transactions sa internet pharmacy, car insurrance, at health care.

Dito makikita ang masusing paggamit ng teknolohiya sa paghahanap ng mga patterns sa mga data na binibigay ng mamamayan sa gobyerno at private companies.

"In a statement, Sen. Patrick Leahy (D-Vt.), chairman of the Senate Judiciary Committee, said the report was four months late and raised more questions than it answered. The report "demonstrates just how dramatically the Bush administration has expanded the use of [data mining] technology, often in secret, to collect and sift through Americans' most sensitive personal information," he said."

Basahin ang artikulo sa http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=9026859.

No comments: