Victims of Military abductions surfaced due to Writ of Amparo
Full text of the writ of Amparo can be found here

Printed copies available, email rbahaguejr [at] gmail [dot] com

Monday, December 31, 2007

Close the Lafayette Mine! Save Rapu-rapu. Save Our Future

Sa pagbaba ko sa bus terminal sa Tabaco, Albay noong nakaraang Dec. 26, isang malaking pahiwatig ang aking nakita sa may simbahan. Sapagkat ilang oras na nakaupo sa bus, napatingala ako sa langit upang magpahinga ng mga mata. Bago pa man makita ang alapaap ang malaking tanong na ito ang aking nasilayan.Nakasulat sa itaas na banner ang mga katagang, "LAFAYETTE SAYS THIS IS A HOAX. Rapu-Rapu's suffering is REAL. WHEN WILL OUR GOVERNMENT TAKE SIDE WITH THE PEOPLE? CLOSE THE LAFAYETTE MINE! SAVE RAPU-RAPU. SAVE OUR FUTURE."

Maraming mga kwento tungkol sa Lafayette Mining at ang kahilingan ng mamamayan upang ito'y ipasara dahil sa pinsala sa kalikasan at mamamayan. Ang KALIKASAN-PNE ang isa sa mga organisasyong nangunguna rito.

Nasa ibaba ang ilan pang larawan kuha ng sony ericsson phone ng aking nahiram.
No comments: