Victims of Military abductions surfaced due to Writ of Amparo
Full text of the writ of Amparo can be found here

Printed copies available, email rbahaguejr [at] gmail [dot] com

Saturday, October 16, 2004

First Entry

Plano ko maging labasan ng maraming opinyon ang blog na ito. Ganun din nais ko itong maging notebook ng mga configurations, installation, experience ko sa paggamit ng GNU/Linux. Syempre GNU/Debian gamit ko.

No comments: