Victims of Military abductions surfaced due to Writ of Amparo
Full text of the writ of Amparo can be found here

Printed copies available, email rbahaguejr [at] gmail [dot] com

Wednesday, October 19, 2005

Mga notes sa WSIS 1

Masyadong malawak ang inaasam na Information Society ng WSIS. at sa nakalipas ng geneva conference an kung saan nabuo ang ang plan of action at declaration of principles, wala halos mga concrete steps na napagkasunduan. 2003 pa ang geneva conf at ang tunisia conf hindi pa man nagsisimula ay pinuputakte na na kontrobersya. pangunahing inalalabas ng mga civil society members ng prep com ang human rights record ng nasabing african country.

Ang declaration of principles ay naglalaman ng mga pangarap at habang binabasa ko ito lumulutang ang aking imahinasyon ng masarap na buhay gamit ang ICT. pero mukhang magiging pangarap lang yata. haha... pangunahing isyu na ang internet governance sa plan of action. dahil ang pinakasalalayan ng Information society ay ang internet, kaya kailangang maayos, "democratic" ang pamamahala sa internet. sa kasalukuyan, ang US ay may hawak sa buong pasilidad na puso ng internet. ang mga "root domain servers", pamumudmod ng mga domain names, pag-aallocate ng IP addresses at iba pa at kontrolado ng ICANN. Ang ICANN hawak ng US govt noong pasimula at nananatiling malaki ang impluwensya nya rito . sa wsis, pinangungunahan ng iran at brazil ang panukalang pag-decentralize ng mga facilities ng ito para wala monopolyo ang alin mang bansa. kasalungat din ng EU ang US gaya ng 2 naunang bansa, nais nilang manguna ang UN sa pamamahala ng ICANN. syempe hindi papayag ang US. at matibay ang posisyon nyang, "Internet should be govern as it is now".

ngayon, paano popondohan ang mga proyekto para sa ICT ng mga bansa? sa plan of action, ang mayayamang mga bansa ay maglalaan ng 0.7% ng GNP upang maging ODA sa mga mahihirap na bansa. At ang mga mahihirap na bansa ay dapat maglaan ng 0.15-0.20 % para sa pagpopondo ng mga ICT projects. Sa kaso ng Pilipinas, matagal na syang may e-government fund na kung saan-saan lang napupunta.

so... utang at pautang ang pagpapatupad ng mga rekisitos ng wsis....

1 comment:

Anonymous said...

Open source needs governance
Open source: Sun Microsystems' opens source chief Simon Phipps says good governance should be templated and promoted throughout the open source community.
Find out how you can buy and sell anything, like things related to private road construction on interest free credit and pay back whenever you want! Exchange FREE ads on any topic, like private road construction!